Logo

Location برای خرد کردن از سنگ شکن ساندوی استفاده می شود